εκδόσεις μονοπάτι

ο δρόμος του καλού βιβλίου

Οι εκδόσεις

Οι εκδόσεις μονοπάτι είναι ένα νέο συνεργατικό εγχείρημα στον χώρο του πολιτικού και του καλού λογοτεχνικού βιβλίου, εγχώριας και διεθνούς βιβλιογραφίας.